Lexicon bidrar med halva finansieringen för skola i Gambia

Fler barn får möjligheten till längre utbildning på Jofi School

Lexicon har i flera år finansierat skolgång för ett 50-tal barn på Jofi School i Gambia. Nu utökar vi stödet och hjälper till att förlänga barnens utbildning med ytterligare sex år.

Jofi erbjöd tidigare barnen en grundskola på tre år. Lexicons investering i byggnationen av en större skola erbjuder barnen en möjlighet att utbilda sig under totalt nio år. Investeringen sker i samarbete med en engelsk hjälporganisation och Lexicongruppen har bidragit med halva beloppet som krävs för färdigställandet av skolans nya byggnad för äldre barn.

Utöver byggandet av den nya skolan och finansieringen av 50 barns skolgång så hjälper Lexicon även till med att införa ny teknik i lärandet. Bland annat genom att hela administrationen i skolan byggs upp och baseras på en ny Microsoft-plattform och att samtliga lärare försetts med varsin iPad för att kunna effektivisera undervisningen ytterligare.

Lars Sundelin, styrelseordförande för Lexicongruppen, besöker regelbundet Jofi Prep School för att uppleva undervisningen på plats samt hälsa på lärarna och barnen:

- För oss som alltid hållit på med utbildning känns det helt rätt att göra det vi kan för att hjälpa till och erbjuda utrustningen, resurserna och pedagogiken för att utveckla kunskaperna hos Jofi Prep School i Gambia. Det handlar bland annat om att barnen ska lära sig grunderna i att läsa, skriva och räkna, men inte minst också om att de ska få möjligheterna att ta del av den rätta tekniken och sitta i passande lokaler för den dagliga undervisningen. Utbildningen öppnar nya vyer och skapar fler vägar i framtiden för barnen.

Mrs. Julie Maio, Lexicons kontaktperson för Jofi:

- I can't say how much I am relieved and happy to have recieved your donation. We are ready to prepare for the roof now and we shall be able to complete on time. We are so keen to start operating the school for the new school year September 2017. Now we will just be left to raise funds for tiles paint and furniture. We always need sponsors, especially this year as we will have another 100+ children to cover.

Fler kan hjälpa

“Jofi school aims to give under privileged children an equal start in life.”
Läs mer om Jofi Prep School.