Lexicon och KPMG startar KPMG University

Virtuell utbildningsplattform

Lexicon har fått det prestigefyllda uppdraget att utveckla och förvalta en utbildningsplattform till KPMG, ett av världens största revision- och rådgivningsföretag. KPMG University lanseras i Sverige under våren.

Det är en virtuell utbildningsplattform som Lexicon tillsammans med KPMG tar fram för utbildningar där KPMG står för merparten av innehållet. Samarbetet erbjuder kurser till framförallt yrkesverksamma personer och den långsiktiga ambitionen är att i samarbete med universitet och högskolor även utveckla kurser som ger högskolepoäng.

– Det här är en spännande satsning där KPMG:s samlade kompetens kombineras med Lexicon-gruppens förmåga att utveckla och paketera marknadens mest moderna, professionella och träffsäkra utbildningslösningar. Ett samarbete vi är väldigt stolta över, säger Mats Johansson på Lexicon University.

Redan nu finns cirka 30 aktuella ämnen i KPMG University. De första utbildningarna lanseras i mars och kursutbudet utvecklas löpande.

– Fördelarna är flera. Vi kommer kunna erbjuda en stor mängd utbildningar som skräddarsys till olika kunder. Vi kan nå ut till alla geografiska orter, inbesparingar görs i transport och uppehållskostnader för kunderna - flera kan gå utbildningar oftare och mera flexibelt i tid, säger KPMG:s skattespecialist Björn Johansson, ansvarig för KPMG University.

Kompetensutveckling är Lexicons kärnverksamhet. I partnerskap med företag och organisationer erbjuds kunder att ta del av samlad kompetens, systemstöd och resurser för att på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt bygga en egen utbildningsfunktion. Lexicon upplever att behoven ökar, och att det blir allt mer affärskritiskt, hos alltfler större företag och organisationer, att snabbt kunna nå ut med kvalitativ kompetensutveckling till olika målgrupper.

– Våra kunder ges i samarbete med Lexicon tillgång till vår bredd av spetskompetens och rikstäckning av utbildningscenter samt produktionsenhet för e-learning, akademiska utbildningar, administrativa resurser, systemstöd och metoder. På bara några veckor, med minimala investeringar och anpassbara resurser, har de genom Lexicon en utbildningsfunktion i världsklass. Detta oavsett om behoven och målgrupperna minskar eller ökar över tid, säger Frederik Johansson, VD på Lexicon AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Frederik Johansson, VD Lexicon AB, 0704-86 50 11, Visa e-postadress.

Mats Johansson, Lexicon University, 070-658 00 90, Visa e-postadress.

 

Om Lexicon

Sveriges största privatägda utbildningsgrupp, grundad 1979, erbjuder konsulttjänster med bredd till företag och andra organisationer. Från grundläggande kunskapsnivå för den enskilda medarbetaren till anpassade koncernövergripande kompetenslösningar. Lexicon har ett 30-tal kompetenscenter i Sverige.

Om KPMG

KPMG arbetar med sina kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. De förmedlar affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom sitt globala nätverk har de 189 000 specialister i 155 länder. I Sverige har bolaget 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter.