Lexicons julgåva går till våra 50 fadderbarn i Gambia

Undervisningsstöd till skolbarn

Lexicon julklapp är en fortsatt löpande bidragsgåva från varje Lexicon-kontor, och ges i form av förnyat stöd till varsitt fadderbarn i Gambia. Lexicon betalar fullt skolstöd till 50 barn. Det täcker mat, lärare, utbildningsmaterial, lokaler och allt annat som barnen behöver för att få en god utbildning och därmed kunna fortsätta öka sina möjligheter att utvecklas med nya kunskaper.

Bidrag som oavkortat går till barnen

Eleverna är mellan 4-7 år under sina tre års skolgång på Jofi. Satsningen och bidraget görs i direktkontakt med skolan, utan mellanhänder. Varje krona går rakt till barnen och deras utbildning. Lars Sundelin, Lexicons koncernchef, har själv varit på plats på Jofi Prep School för att träffa barnen, se hur undervisningen går till och hälsa på lärarna:
- Jag besökte skolan även i höst och det är fantastiskt att se hur Jofi Prep School hjälper barnen. Med utbildningen får de en rättvis chans att bygga sin egen framtid. Särskilt kul är att se på plats hur barnen utvecklats nu under de åren som vi har stöttat deras skolgång.

FLER KAN HJÄLPA

“Jofi school aims to give under privileged children an equal start in life.”
Läs mer om Jofi Prep School.