Lexicons julgåva går till våra 110 fadderbarn i Gambia

Under 2017 har Lexicon dubblerat antalet fadderbarn och hjälpt till med uppbyggnaden av ny skola

Lexicons julgåva är fortsatt stöd och finansiering för våra fadderbarn på Jofi School i Gambia. Under året har Lexicongruppens bolag utökat sitt stöd från 50 till 110 skolbarn, samt bidragit med halva investeringen för byggnationen av en ny skola där barn i fler åldrar kan erbjudas skolgång.

 

Det löpande elevstödet 2018 täcker mat, lärare, utbildningsmaterial, lokaler och allt annat som barnen behöver för att få en god utbildning och därmed kunna fortsätta öka sina möjligheter att utvecklas med nya kunskaper. Eleverna är mellan 4-13 år under sin skolgång på Jofi. Satsningen och bidraget görs i direktkontakt med skolan, varje krona går rakt till barnen och deras utbildning.

Tekniskt pedagogiskt stöd

Lexicon hjälper även till med att införa ny teknik i lärandet. Bland annat genom att hela administrationen i skolan byggs upp och baseras på en ny Microsoft-plattform och att samtliga lärare försetts med varsin iPad för att kunna effektivisera undervisningen ytterligare.

Lars Sundelin, styrelseordförande för Lexicongruppen, besöker regelbundet Jofi Prep School för att uppleva undervisningen på plats samt hälsa på lärarna och barnen:

- För oss som arbetar med utbildning känns det helt rätt att göra det vi kan för att hjälpa till och erbjuda utrustningen, resurserna och pedagogiken för att utveckla kunskaperna hos Jofi Prep School i Gambia. Det handlar bland annat om att barnen ska lära sig grunderna i att läsa, skriva och räkna, men inte minst också om att de ska få möjligheterna att ta del av den rätta tekniken och sitta i passande lokaler för den dagliga undervisningen. Utbildningen öppnar nya vyer och skapar fler vägar i framtiden för barnen.

FLER KAN HJÄLPA

“Jofi school aims to give under privileged children an equal start in life.”
Läs mer om Jofi Prep School.