Mäklarutbildning i samarbete med Luleå tekniska universitet

Fastighetsmäklare 120 hp (ECTS)

Luleå tekniska universitet startar nu sin populära Fastighetsmäklarutbildning även på distansbasis som uppdragsutbildning i samarbete med Lexicon University.

Fastighetsmäklare fyller en allt viktigare roll på fastighetsmarknaden. Den
kvalificerande Fastighetsmäklarutbildningen som Luleå tekniska universitet
bedrivit framgångsrikt under 10 år innehåller allt du behöver för att kunna
hjälpa säljare och köpare att göra en av livets viktigaste affärer.

För att säkerställa kravet på hög kvalitet genomförs hela utbildningen i mindre
grupper och med kvalificerade föreläsare från framför allt Luleå Tekniska
Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt näringslivet.

Utbildningen sker med så kallad ”Blended learning” vilket innebär att fysiska
träffar varvas med online webinarier samt egna studier och projekt. Utbildningen
sträcker sig över 18 månader, sker företrädesvis under kvällstid och är speciellt
anpassad för att deltagaren skall kunna fortsätta arbeta deltid på sitt
mäklarföretag parallellt med studierna.

Innehåll

 • Marknadsföring grundkurs 7,5 hp (M0015N)
 • Försäljning och etik 7,5 hp (M0010N)
 • Byggnadsteknik 7,5 hp (K0011B)
 • Samhällsekonomi inom fastighetsförmedling 7,5 hp (N0025N)
 • Inledande extern redovisning 7,5 hp (R0008N)
 • Modeller för intern styrning 7,5 hp (R0009N)
 • Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare 15 hp (J0030N)
 • Speciell fastighetsrätt 7,5 hp (J0033N)
 • Fastighetsrätt för mäklare 7,5 hp (J0038N)
 • Fastighetsvärdering 7,5 hp (R0018N)
 • Skatterätt 7,5 hp (J0028N)
 • Fastighetsförmedling 1 7,5 hp (J0039N)
 • Fastighetsförmedling 2 22,5 hp (G0005N)

Läs mer här.