Vi har uppdaterat vår integritetspolicy

Rätten till sina personuppgifter ser vi som mycket viktig och har därför uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med nya EU-direktivet GDPR, som börjar gälla den 25 maj 2018.

Vår nya policy förstärker skyddet av personlig integritet och beskriver hur vi som företag samlar in och behandlar personuppgifter. Du kan ta del av hela integritetspolicyn här:

Lexicons personuppgiftspolicy