Lexicon Interactive tar fram utbildning om Totalförsvar för MSB

På uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har Lexicon Interactive producerat en digital utbildning som kan genomföras kostnadsfritt.

I samband med ett förändrat säkerhetspolitiskt läge beslutade regeringen 2015 att planeringen för totalförsvaret skulle återupptas. Till grund för beslutet låg en samhällsutveckling som innebar nya förutsättningar för att kunna möta eventuella attacker mot Sverige. Till ett väpnat angrepp räknas inte bara en form med militära styrkor, utan kan också innebära cyberattacker eller andra former av dolda angrepp.

Anna Stenborg, kursutvecklare, på MSB om samarbetet:
”Vi vill gärna lyfta att vi i samarbetet med Lexicon kontinuerligt har kunnat delta i hela processen, från idé till verklig produkt. Från Lexicons sida har man uppmärksamt lyssnat in våra önskemål och därefter givit oss kreativa förslag att ta ställning till. Vi har alltid fått ett positivt bemötande där våra önskemål har legat i fokus. Vi upplever att Lexicon arbetat med att få en så pedagogisk slutprodukt som möjligt, som vi alla kan vara stolta över.”

Det militära och det civila försvaret är beroende av varandra och båda behövs i försvaret av Sverige. Fokus ligger på att utifrån krisberedskap bygga en stabil grund att stå på. Lagar och ramverk är på plats. För att lyckas krävs även dialog, samverkan, planering och förberedelse tillsammans. Alla gör skillnad.

Utbildningen och mer information

Här kan du gå den kostnadsfria utbildningen Totalförsvar - ett gemensamt ansvar!

Här hittar du mer information om utbildningen.

Här kan du se Totalförsvarets trailer för utbildningen.