Lexicon på Almedalen, seminarium om Digitalt utanförskap

Digitalt utanförskap blir ett allt större problem för kommuner och regioner.

Den ökade digitaliseringen spär på klyftorna mellan dem som är delaktiga och de som inte är det. Hur kan man undvika digitalt utanförskap?

Varmt välkomna till Lexicons seminarium i Almedalen

  • Onsdag 3 juli klockan 13:00
  • Offentliga affärers seminarietält i hörnet Strandvägen/Hamnplan Plats H 521