Om du vill hyra på många orter kan du ange "Flera orter" i fältet Ort/Orter.