Effekt

Mätbarhet och kvalitetssäkring inom utbildning och andra kompetenstjänster

Lexicon erbjuder ett kvalitetssäkrat arbetssätt för planering, genomförande och uppföljning av kompetensutveckling och andra resultatkrävande förändringsprojekt. Vi säkerställer att ni som kund får ut mätbara effekter av era investeringar. Vår styrka och finess är att med små medel uppnå stora resultat.

Många organisationer investerar betydande summor på utveckling av personalen men ofta sker det utan tydliga mål för organisationen och utan kalkyler för hur investeringen ska räknas hem (ROI). I många fall beror detta på att upphandlingen fokuserar för mycket på direkta kurser istället för att analysera och kombinera valet med syfte och önskad effekt. Med våra metoder förbättrar vi organisationers resultat genom att fokusera främst på medarbetarnas beteende. Vi skapar och redovisar mätbara effekter i de satsningar som våra kunder har beslutat att genomföra.

Vi kopplar samman medarbetarnas kompetens och beteende med organisationens övriga verksamhet. Detta eftersom en utbildningssatsning i sig, utan en stark koppling till verksamheten, sällan leder till konkreta, positiva och mätbara effekter. Såväl organisation som medarbetare utvecklas nämligen främst när alla lever och arbetar i stark samklang med verksamhetsmål, inriktningar, processer, interna rutiner, IT-system med mera.

Inför ett förändringsarbete är det viktigt att fullt ut synliggöra vilken kompetens och beteendeförändring som är avgörande för effekthemtagning. Likaså är det viktigt att synliggöra personalens hinder, respektive möjligheter, som finns kopplat till processer, organisation och teknik i verksamheten.

Vi kan utifrån våra dokumenterade arbetssätt bli ett starkt stöd till våra kunder i alla typer av förändringsarbeten. Mätningar erbjuds bland annat via Garant™, en väl beprövad och kvalitetstestad metod, som skapar och säkerställer konkreta och mätbara effekter i verksamheten (ROI). Det ska heller inte underskattas att själva synliggörandet av prestation och beteende, ihop med uppföljning och mätning, oftast ger en starkt motiverande skjuts för verksamhetens resultat.

Vår metodik tillsammans med Lexicons unika bredd av spetskompetenser, e-learningutveckling och rikstäckning ger oss och våra kunder tillsammans kraften att snabbt lyckas nå önskade resultat. Vi levererar program, med rätt aktiviteter komponerade, i en resultatfokuserad lösning.