Om Lexicon Play

Moderna utbildningar för moderna människor

Med Lexicon Play kan du på ett helt nytt sätt få tillgång till den utbildning du behöver – när du behöver den. Perfekt för snabb och lättillgänglig utbildning, anpassad till dina behov. Med modern teknik och ett snillrikt koncept förenklar Lexicon Play din och organisationens utveckling.

Korta och kärnfulla utbildningar

Lexicon Play är korta, kärnfulla utbildningar som fungerar fristående såväl som förberedande och som repetition. De är max 20 minuter långa och utgörs till största delen av film. Våra erfarna och engagerande föreläsare delar med sig av dyrköpta erfarenheter och kunskaper som normalt bara varit tillgängliga i klassrummet. Vi har tagit fram materialet med fokus på att ge dig konkreta värdefulla tips som du kan omsätta i praktiken.

Nya kunskaper - dator, telefon eller surfplatta

Nu kan du själva ta del av de Play-moduler du behöver för att nå ännu längre i ditt arbete – när du själv vill. Alla moduler är tillgängliga online. Du når dem från din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Ett nytt sätt att snabbt skaffa sig nya kunskaper och konkurrensfördelar. Jobbar du som chef? Nu kan du snabbt och enkelt erbjuda dina medarbetare ett nytt verktyg inom kompetensutveckling, direkt från Sveriges största företagsutbildare

  • Video online i datorn, mobilen eller surfplattan
  • Kort, kärnfullt och praktiskt tillämpbart
  • Komponera utbudet utefter just dina behov
  • Löpande tillgång till ett stort och växande bibliotek av kunskap

Vad är Play?

Lexicon Play skall vara en till stora delar videobaserad utbildning som genom sitt videoinnehåll känns enkel, attraktiv och når alla målgrupper. Samtidigt vill vi på Lexicon utnyttja mediet till dess fulla utbildningspotential. Därför har vi använt oss av vår erfarenhet och enkla komponenter från konventionell e-learning för att skapa en helt ny produkt. Dessutom har vi på Lexicon har en unik mix av kompetens som gör det möjligt för att oss skapa ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande, som faktiskt saknar motstycke på marknaden.

Vad kännetecknar en Play-modul?

  • Kort, informativ och kärnfull.
  • Innehåller extrakt från ett ämnesområde .
  • Man får handfasta tips som är enkla att praktisera och träna på.
  • Filmerna är ca 2,5-4 minuter långa.
  • Total filmtid är ungefär 10 minuter, uppdelat på 3-5 filmer.
  • Modultid totalt ca 15-20 minuter.

Hur är en Play-modul uppbyggd?

Rent pedagogiskt bygger strukturen i Play-kurskonceptet på Kolbs lärstilar. Vi har valt att tänka i termer av Se-Öva-Träna-Summera. Repetition är lärandets moder var det någon gång, någon som sa.

Nedan följer en kort genomgång av hur en Play-moduls avsnitt är uppbyggda. En modul består i regel av 3-5 avsnitt.

Avsnittssida: Film
Kärnfull 2-4 minuters film med en kunnig och engagerad ämnesexpert.

Avsnittssida: Fakta
Här underbyggs filmen med kort, men matnyttig, fakta. Vi använder enkla formuleringar och översiktliga punktlistor för att förstärka enkelheten. Det ska vara lätt att minnas!

Avsnittssida: Fråga
Här ställer vi en fråga av typen reflektionsfråga. Vi vill inte göra en ren faktakontroll, utan som istället ger en matnyttig feedback som snarare är lärande än pekpinne och som uppmanar deltagaren att prova ett annat svar oavsett om det var rätt eller fel.

Avsnittssida: Summering
Denna sida summerar, kompletterar och sammanfattar avsnittet i stort. Oftast är det en vidare förklaring av det som redan tagits upp. Till exempel uppmana till träning med en uppgift att utföra på egen hand.