Paketlösningar för företag

Smartare sätt att köpa Lexicon Play-utbildningar för fler

Är du chef med ansvar för dina medarbetares kompetensutveckling? Är du utbildningschef med uppdrag att stärka företagets förmåga och konkurrenskraft? Tycker du att inom ditt företag borde få tillgång till moduler inom Lexicon Play?

Om Lexicon

Lexicon är Sveriges största företagsutbildare och finns med kurscenter på 28 orter runtom i Sverige. Med över 30 års närvaro på den svenska utbildningsmarknaden kan vi utbildning. Intåget av ny teknik och nya förutsättningar ställer också nya krav på hur vi möter våra kunder.

Effektiv modern kompetensspridning

Det är med stor ödmjukhet vi har tagit oss an uppgiften att digitalisera delar av vårt utbud. Med Lexicon Play har vi valt att bibehålla våra omtyckta föreläsare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett effektivt sätt att sprida kunskapen. Nu kan du ge hela din organisation tillgång till hela utbud av kurser med en enkel abonnemangsmodell. Du kan välja en eller flera kurser, en hel kategori eller välja att dina medarbetare ska ha tillgång till alla kurser. Existerande så väl som kommande.

Kontakta säljare

Kontakta något av våra kurscenter eller din lokala säljare för att få en prisuppgift på den eller de kurser som fyller just era behov. Våra kurscenter hittas på www.lexicon.se.

Saknar du någon utbildning?

Gillar du konceptet Lexicon Play men saknar just era kurser? Lexicon Play-konceptet för webbutbildningar kan självklart användas internt. Kanske har ni ämnen som är väldigt specifika, eller så saknar ni just de kurser ni behöver. Vi kan hjälpa er med en snabb och professionell produktion av egna Play-moduler.

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta Lexicon Interactive på telefon 08-566 107 00.