Seminarier

Digitalisering i kommuner och landsting

08:30 – 09:00 Frukost

09:00 – 10:15 Möjligheter med digitalisering i kommuner och landsting.
Vilka områden berörs av digitalisering? På vilket sätt kan digitalisering göra kommun och landsting till både attraktivare och produktivare arbetsplatser? På vilket sätt kan digitalisering förbättra tjänsterna gentemot invånarna?

10:15 – 10:30 Förmiddagskaffe

10:30 – 11:30 Office 365 för samarbete, kommunikation och projekthantering
Vi går igenom några av de viktigaste apparna och visar hur de samverkar för att skapa ett modernt arbetssätt

11:30 – 12:00 Office 365: Strategi för införande
Office 365 består av många olika delar som samverkar med varandra. Hur ska man tänka för att få ett framgångsrikt införande där man drar nytta av de olika delarna, tillsammans och var för sig.

12:00 – 13:30 Lunch och rundabordssamtal

13:30 – 14:30 Att driva digitaliseringsprojekt: Förändringsledning och effektmätning
Digitaliseringsprojekt kan innehålla många olika delar där olika delprojekt berör helt olika delar av kommunens verksamhet. Hur bör man driva den här typen av projekt? Hur mäter man effekten för att kunna bedöma om målet är uppnått?

14:30 – 14:50 Eftermiddagskaffe


14:50 – 15:45 Förankring hos invånare och medarbetare

Hur får man medarbetarna att överge gamla arbetssätt? Hur skapar man en acceptans för en allt större digitalisering av tjänster?

15:45 – 16:00 Sammanfattning och avslutning

Varmt välkomna!