Seminarier

Digitalisering av medlemsorganisationer

Välkommen på vår inspirationsdag!

Innehåll

Under dagen varvas seminarium, mingel och workshops av våra föreläsare och gästföreläsare från branschen.
Vi diskuterar frågor som: Hur lyckas vi med en digital resa? Hur får vi hela organisationen med på resan?
Vi bjuder in dig och dina kollegor på en inspirerande dag där vi tar upp många av de utmaningar branschen står inför samt ger er möjlighet att nätverka och ta del av varandras erfarenheter. Fokus för dagen kommer att vara digital mognad, Office 365, dokumenthantering och medlemssystem.

Praktisk information

16 maj 2018 
Kaffe serveras från 12.45 programmet startar 13.00. Slut ca 17.00. 
Pris: 450 kr  Plats: Lexicon, Klarabergsviadukten 70
Anmälan: josephine.paillette@lexicon.se

Välkommen!

Föreläsare

David Lundquist- Fackförbundet ST

David är IT chef på Fackförbundet ST och har genomfört en lyckad förflyttning från egenutvecklat system till molnet och Office 365 tillsammans med organisationen. David delar med sig av sina lärdomar av projektet och berättar om de utmaningar som han ställdes inför och hur organisationen arbetade för att bemöta dessa. 

Tapio Mäntyranta- Lexicon

Tapio, som ansvarar för Lexicons Sharepointprojekt, berättar om möjligheterna med att gå över till SharePoint som intranät och central lagringsplats för dokument. Tapio kommer att ta upp typiska scenarion och case för att skapa en så säker men också användarvänlig samverkansyta som möjligt.

 

Jan Weinitz- Cygate

När Kommunal genomförde sin gigantiska förflyttning av medlemssystem till CRM Dynamics skulle 2 700 användare, 7 målgrupper, 13 avdelningar adoptera ett nytt, kraftfullt och anpassat system. Jan, projektledare med ansvar för förändringsledning och kompetensutveckling, delar med sig av sina erfarenheter av hur man ror iland ett lyckat projekt och får med sig medarbetarna på resan.  

Emelie Tidblad- Lexicon


Emelie har mångårig erfarenhet av digitala förändringsprojekt. Med hennes breda kunskap inom IT och pedagogik leder och stödjer hon organisationer genom deras utmaningar. Emelie kommer att leda dagens deltagare genom en SOL-spelning, som är Lexicons diskussionsmetodik, med ämnet ”Förändringsresan och slutanvändaren”.