Seminarier

Optimera samarbete med Microsoft 365

Välkommen till Lexicons kostnadsfria seminarium, som ger dig en god inblick i hur Microsoft 365 kan möjliggöra ökad produktivitet och samarbete.

Med nya tidernas distans- och hybridarbete skapas förutsättningar för nya samarbetsformer. Vi ger dig en introduktion till vad Microsoft 365 omfattar och scenariobaserade praktiska exempel på hur du kan dra nytta av verktygen för effektivt samarbete och kommunikation.

Vi berättar även om våra egna erfarenheter kring Microsoft 365-projekt.

UTBILDNINGSMÅL

Syftet är att du ska få kunskap om hur verktygen samverkar och hur de kan öka affärsproduktiviteten.

MÅLGRUPP

Seminariet lämpar sig väl för beslutsfattare och andra som har intresse av att få reda på mer om Microsoft 365 är och hur rätt användning av programmen kan påverka företagets produktivitet. Vi vänder oss till er som ska inför Microsoft 365, eller som har infört Microsoft 365, men behöver göra ett omtag för att nyttja potentialen.

OBS! Max 2 deltagare från samma företag (för att ge plats åt fler). 

INNEHÅLL Optimera samarbete med Microsoft 365

    • Överblick Microsoft 365
    • OneDrive för personlig lagring och fildelning
    • Smarta samarbets- och kommunikationsverktyg
    • Tips vid införande/omtag av Microsoft 365