Seminarier

Är du med på digitaliseringsresan?

Lexicon bjuder in till en eftermiddag enbart för kommuner, där vi lyfter upp digitaliseringens framfart och vilka hinder organisationen kan stöta på samt hur du kan komma runt dem. Tillsammans med våra samarbetspartners, 7minds och Humandata, deltar du på inspirerande och matnyttiga föreläsningar. Du får möjlighet att nätverka och byta erfarenheter och vi bjuder även på en härlig afternoon tea!

Föreläsningar

  • Digital arbetsplats är mer än MS 365. Sofia Leringe & Camilla Sandell, 7minds.
  • Hur lyckas du med implementationen av MS 365? Emelie Tidblad, Lexicon.
  • Vågar du lägga känslig information i MS 365? Göran Husman, Humandata.
  • Situationsorienterat lärande (SOL). Vilka hinder möter ni i digitaliseringsresan?
  • Digitalt utanförskap, hur säkerställer kommunen att alla medborgare får stöd i digitaliseringens framfärd? Amelie Sylvan, Lexicon.

Datum: 21 nov 2019

Tid: 13:00 - 16:30, därefter bjuds på en stunds mingel för de som vill stanna kvar
(registrering från 12:30)

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 – Lexicon

Pris: Gratis

 

Vågar du lägga känslig information i MS 365?

Många är osäkra på om det är lämpligt att lägga känslig information i MS 365, även om man inte bryter mot ett legalt krav – I denna session får du se hur skyddet av information i t ex MS Teams, SharePoint Siter och andra 365 lösningar fungerar. Vi går igenom hur AIP (Azure Information Protection) ger möjlighet att spåra och följa upp vad som görs, t ex att en medarbetare delar information med extern; att ett dokument klassat som HEMLIG skickas som mailbilaga, att en administratör ger sig själv högre behörigheter.

 

Digital arbetsplats är mer än Office 365

Att lyckas uppnå en modern digital arbetsplats är inte bara att byta Skype och intranät mot Teams och Sharepoint, utan också att utveckla kultur och nya sätt att arbeta. Vi måste se till helheten i medarbetarnas vardag och att alla system och kommunikationsvägar tillsammans gör att det blir enklare för alla att göra sitt jobb. Under detta pass delar vi med oss av våra bästa tips för att lyckas med att jobba effektivt i Office 365 och möta de behov din medarbetare har av en modern digital arbetsmiljö.

 

Hur lyckas du med implementationen av MS 365?

Office 365 är inte en ny Officeversion utan ett nytt sätt att arbeta. Det kräver beteendeförändring och det är av största vikt att man utgår från människan och arbetsprocesserna, inte verktygen. Vi ger tips och berättar om best practice.

 

Digitalt utanförskap, hur säkerställer kommunen att alla medborgare får stöd i digitaliseringens framfärd?

När samhället blir mer och mer digitaliserat är det inte alla medborgare som har kunskapen att hänga med i tekniken. Hur identifieras dessa grupper och hur hjälper ni som kommun dessa att lära sig något som inte faller sig naturligt för dem?

 

SOL

SOL-metodiken används för att klargöra värderingar och skapa samsyn i organisationer. SituationsOrienterat Lärande är en metod som lyfter upp olika problem där deltagarna tillsammans ska diskutera sig fram till den värdegrund som passar dem bäst. Metoden skiljer sig från traditionell utbildning, då denna form lyfter fram såväl individens som gruppens kunskaper, erfarenheter och värderingar. Genom att såväl ledningen, individen och gruppen tar ställning i konkreta situationer, klargörs värderingar och ställningstaganden på ett effektivt sätt. Detta samtidigt som den även lyfter fram det som kan skapa hinder för att förankra ett nytt tänkande.