Seminarier

Gör det omöjliga möjligt i Excel

På denna unika crash course svingar en av våra främsta IT-experter med trollstaven runt några av de Excel-funktioner som verkar vara omöjliga. Du får även med dig ett kompendium med tidsbesparande tips. Välkommen på en inspirerande föreläsning med Stefan Ärlemalm!

Förkunskaper

Motsvarande grundkunskaper i Excel. 

Smarta tips om:

  • Hantering av tabeller – Best practice (från Lexicons fortsättningskurs i Excel)
  • Sammanfatta data med Pivottabeller (från lexicons fortsättningskurs i Excel)
  • Arbeta med utsnitt och dashboards (från Lexicons kurs "Rapport och analys med pivottabeller i Excel")
  • Arbeta med PowerQuery för import av data, hantering av data och konsolidera data (från Lexicons kurs "Excel PowerPivot och Power BI")