Seminarier

Seminarie Office365 & Teams

Genomgång av grunderna i Office365 & Teams för GöLiSkas kommuns kunder.

Office365

 • Vad är Office 365?
 • Vad innebär det för arbetssättet, samarbete och arbetsgång?
 • Best practice för eget arbete och samarbete
 • Office portalen och dess tjänster
 • Officepaketet på skrivbordet och online
 • OneDrive & SharePoint
 • Outlook & ToDo
 • Teams & Grupper
 • Inledning kring säkerhet och GDPR

Teams som mötesapplikation

Det du behöver för att snabbt komma i gång med att boka och deltaga i Teamsmöten. Vad Teams kan göra, bokning både via Outlook och Teams, hitta funktionerna i Teams, hantera deltagare och presentatörer.

 • Bjuda in till möte
 • Kamera och ljud
 • Hantera deltagare och presentatörer
 • Chatt och filer
 • Presentera och dela skärm
 • Inställningar och funktioner

Teams för samarbete och kommunikation

Grundläggande funktioner för att gå med i och skapa Teamsgrupper. Hantera kanaler för konversation, bjuda in medlemmar och gäster samt och samarbeta med gemensamma filer.

 • Aktivitet och chatt
 • Skapa Teams-grupper och kanaler
 • Bjuda in och hantera medlemmar och gäster
 • Kanaler, flikar och konversationer
 • Göra en person, en kanal eller hela teamet uppmärksam på en konversation
 • Bifoga filer, redigera och samarbeta
 • Skapa möten i kanaler

 

O.B.S. att denna kurs enbart är för GöLiSkas kommuns kunder.