Akademiska utbildningar

Lexicon University - distansbaserade akademiska utbildningsprogram och kurser med högskolepoäng

Lexicon University - distansbaserade utbildningar som ger högskolepoäng. Lexicon University erbjuder i samarbete med universitet och högskolor speciellt framtagna kvalificerade utbildningsprogram och enstaka kurser som ger högskolepoäng

Lexicon University - Akademiska utbildningar

Lexicon University erbjuder i samarbete med universitet och högskolor speciellt framtagna, kvalificerade distansbaserade utbildningsprogram och enstaka kurser som ger högskolepoäng genom så kallad uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får deltaga. Deltagarna behöver inte grundläggande högskolebehörighet eller andra formella bevis på förkunskaper för att gå en uppdragsutbildning dock rekommenderas grundläggande förkunskaper för att deltagaren ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. De akademiska utbildningarna ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat.

Syftet med uppdragsutbildning är att tillgodose behov av kompetensutveckling i arbetsgivarens verksamhet och alla kurser kan skräddarsys och anpassas till organisationens behov och verksamhet. Lexicon Universitys uppdragsutbildning sker i samarbete med:

  • Luleå tekniska universitet
  • Linnéuniversitetet
  • Jönköping University

Utbildningsprogram och kurser genomförs till största del online och på distans. Första kurstillfälle och vanligtvis även sista kurstillfälle är klassrumsbaserade och genomförs i Lexicons lokaler, Stockholm. Däremellan genomförs studierna på nätet genom inspelade föreläsningar och LIVE-möten online på kvällstid. Vid grupper över 15 personer samt vid företagsanpassade kurser och program anpassar vi de fysiska kurstillfällena till andra platser i Sverige.

Alla föreläsningar spelas in så deltagarna kan studera och repetera när det passar. Det flexibla upplägget gör det möjligt för deltagaren att studera var och när de vill och fortsätta arbeta hel- eller deltid parallellt med studierna. Merparten av alla kurser ger 7,5 högskolepoäng och genomförs på halvfart, under 8-10 veckor.

Uppdragsgivaren - det vill säga företaget/organisationen - betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Privatpersoner samt enskilda firmor får inte köpa akademisk uppdragsutbildning enligt lag.