Leda och driva utveckling i skolan

Självstudiekurs

Den här kursen ger dig en grund att stå på i rollen som ansvarig för utveckling. Du kan vara skolledare, arbetslagsledare, förstelärare eller ha någon annan roll där det är viktigt att du och dina kollegor arbetar tillsammans för att lyckas med ett uppdrag. Det kan handla om elevernas lärande och resultat eller er kollegiala förmåga att lösa en uppgift tillsammans.

På kursen kommer du lära dig det flöde det innebär att skapa en gemensam förståelse i gruppen för vad ni ska åstadkomma och varför det är viktigt och sedan hur ni går till väga för att planera, genomföra och utvärdera på ett meningsfullt sätt.

Bäst resultat blir det om ni är några kollegor som går kursen tillsammans. Då får ni möjlighet att diskutera innehållet och koppla det till er gemensamma vardag.

Efter kursen har du en bild av vad som kan kallas "bra" i de olika momenten och hur du går till väga för att det ska bli bra. Till din hjälp får du beskrivningar av lämpliga kompetenser att använda och verktyg som underlättar arbetet.

Utbildningsmål

Efter kursen kommer du ha enklare att involvera dina kollegor i utvecklingsarbetet så att ni skapar resultatet tillsammans. Du har ett systematiskt sätt att arbeta med utveckling och en verktygslåda till din hjälp

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är skolledare, arbetslagsledare, förstelärare och skolstrateger. Du har ett uppdrag från din chef att arbeta med utveckling och du har förmodligen en grupp kollegor som du ska ansvara fördelaktig

Pris: 1 495 kr exkl. moms.