Leda och driva utveckling

En bok om att skapa resultat tillsammans

I boken Leda och driva utveckling kan du läsa om det flöde det innebär att skapa en gemensam förståelse i gruppen för vad ni ska åstadkomma och varför det är viktigt och sedan hur ni går till väga för att planera, genomföra och utvärdera på ett meningsfullt sätt.

Boken innehåller alla moment som ingår i kursen Leda och driva utveckling i skolan. Den ingår som eBok i självstudiekursen med samma namn. Om du vill ha ett pappersexemplar eller vill läsa boken fristående från kursen så beställer du ditt ex här.

Pris: 156 kr exkl. moms.