Utbildning för Apoteksgruppen

Webbaserad utbildning kring kundmötet

Lexicon University tar fram webbaserad utbildning kring kundmötet för Apoteksgruppen

Med start i december 2017 kommer Apoteksgruppens hela personal utbildas och tränas i kundbemötande utifrån de tre ledorden: Närvaro, Intresse och Omtanke. Ubildlningen skall resultera i konkreta handlingsplaner för de olika apoteken som sedan kontinuerligt kommer följas upp.