Om Lexicon University

Lexicon University erbjuder kvalificerade utbildningar med akademiska poäng i samarbete med universitet och högskolor.

Vi genomför såväl öppna utbildningar som anpassade och företagsinterna program. Eftersom deltagarna arbetar hel- eller deltid under studietiden anpassas undervisningsformen och utbildningstakten. Modern teknik möjliggör dessutom för geografiskt spridda målgrupper och organisationer att delta i ett och samma program utan höga kostnader för resor och logi.

Näringslivets universitet!

Lexicon University bildar en unik länk mellan näringsliv och högskolor/universitet. Vi benämner oss därför Näringslivets universitet.

Näringslivet och den offentliga sektorn står i ständig förändring. Krav på ny och kompletterande kompetens, under en medarbetares yrkesliv, blir därför mer och mer påtaglig och frekvent.

Vi på Lexicon levererar dagligen anpassade utbildningar till våra kunder. Då Lexicon har väl utvecklade samarbeten med högskolor och universitet breddar vi oss nu och erbjuder moderna och relevanta akademiska kurser och program som ger högskolepoäng.

I samhället finns också en mängd bristkompetenser, där högskolornas och universitetens intag är för lågt i förhållande till näringslivets och den offentliga sektorns efterfrågan. Lexicon University sätter samman fleråriga utbildningar, vilka de anställda kan läsa på distans parallellt med sitt arbete.

Företagsinternt universitet – ert eget!

Ett eget universitet kan göra ditt företag till den mest attraktiva arbetsgivaren på marknaden. Du ges den centrala funktionen som säkerställer morgondagens kompetens och du kan få de mest värdefulla medarbetarna att vilja vara kvar genom interna karriärprogram. Samtidigt har du en strategisk funktion som kort- eller långsiktigt kan ställa om personalens kompetens utifrån en omvärlds förändrade behov eller det egna företagets nya mål och inriktning.

Vi hjälper företag och organisationer att bygga upp det egna universitetet. Vi hjälper till att anpassa lösningen och dess innehåll. I en dynamisk portal sätter vi samman ett brett utbud samt ett eller flera anpassade program med akademiska poäng. Vi sköter även all administration samt löpande dialog med högskolorna och universiteten.