Blended Learning

Distansbaserade akademiska studier parallellt med arbetet - spara tid och kostnader

Blended Learning - eller "blandade lärmiljöer" som det kallas på svenska - avser just en blandning av olika lärmiljöer. Blended learning kombinerar traditionella klassrumsmetoder med moderna datormedierade aktiviteter.

Lexicon University - Blended Learning

Våra program och kurser genomförs till största del online och på distans. Kursernas första och sista tillfälle är klassrumsbaserade, däremellan genomförs studierna på nätet genom inspelade föreläsningar och LIVE-möten online på kvällstid.

Föreläsningarna spelas in så deltagarna kan studera och repetera när det passar. Det flexibla upplägget gör det möjligt för deltagaren att studera var och när de vill och fortsätta arbeta hel- eller deltid parallellt med studierna.

De flesta kurserna ger akademiska högskolepoäng och genomförs på halvfart, under 8-10 veckor.