Affärsjuridik 7,5 hp

Denna kurs ger grundläggande affärsjuridikkurs ger Dig grundläggande kunskaper inom det civilrättsliga området med fokus handelsrätt. Kursen behandlar bland annat arbetsrätt och fördjupade kunskaper om de lagar, förordningar och kollektivavtal som

Målgrupp

Kursen riktar sig till Dig som driver en affärsrörelse, har en ansvarsposition för exempelvis personal, förhandling, avtal och Dig som vill få ökad kunskap om juridiska affärsfrågor.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Kursens övergripande syfte och mål är att deltagaren skall utveckla grundläggande kunskap, färdigheter och förhållningssätt för att kunna hantera vanligt förekommande frågeställningar inom det Handelsrättsliga området. Deltagaren skall kunna:
• visa grundläggande kunskap och förståelse för affärsjuridiska rättsregler, rättsordningen samt den juridiska metoden.
• Identifiera och analysera vanligt förekommande frågeställningar av rättslig art inom det Handelsrättsliga området.
• Tillämpa relevanta rättskällor och lösa vanligt förekommande problem av rättslig art inom det affärsjuridiska området

Kursinnehåll

Kursen ger en juridisk överblick över det civilrättsliga området. Förutom en introduktion till juridikens grunder, rättsordningens uppbyggnad, grundläggande juridisk metod, den allmänna rättsläran och grundläggande EU-rätt, innehåller kursen en genomgång av främst följande rättsområden:
• Avtalsrätt
• Köprätt, inklusive konsumenträtt
• Associationsrätt
• Marknadsrätt
• Arbetsrätt
• Fordringsrätt
• Kredit- och obeståndsrätt
I kursen ingår även en obligatorisk individuell skriftlig inlämningsuppgift

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 7,5 hp samt skriftlig inlämningsuppgift.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.