Bransch- och företagsanalys 7,5 hp

I denna kurs behandlas grundläggande begrepp och modeller inom Bransch- och Företagsstrategi med syfte att förstå, analysera och kunna göra ekonomiska bedömningar och jämförelser av branschspecifika företag samt sammanställa enklare ekonomiska analysrapporter.

Målgrupp

Kursen passar Dig som har en chefsbefattning där det finns behov av att kunna tyda och analysera ekonomiska rapporter.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha kunskap om marknadskommunikation som ett vidare begrepp, vilket omfattar alla de verktyg som företaget använder för att positionera sig hos, och kommunicera med, omgivningen. Deltagaren skall även förstå vikten av kommunikation vid relationsskapande med främst konsumenter men även företagens övriga intressenter.

Utöver detta ska deltagaren:
- ha kunskap om modeller och teorier för att förstå kommunikation och med dessa modeller och teorier kunna analysera den omgivning som påverkar kommunikationens utformning.
- känna till hur konsumenter tar emot och tolkar information samt hur denna process påverkar konsumenters attityder och beteende.
- förstå och kunna använda olika former av marknadskommunikation och förstå hur olika kommunikationsmodeller kan användas för att forma strategier utifrån en given situation.
- förstå vikten av effektiv marknadskommunikation, hur den arbetas fram och genomförs

Kursinnehåll

• Syftet med marknadskommunikation
• Kommunikationsteori
• Konsumentpsykologi
• Strategisk marknadskommunikation
• Marknadskommunikationsplanen
• Marknadskommunikationskanalers för och nackdelar
• Taktisk marknadskommunikation
• Mätning/uppföljning av marknadskommunikationsaktiviter
I kursen ingår obligatoriska övningar och grupparbeten

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 5 hp, skriflig inlämningsuppgift och presentation av projektarbete 2,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.