Förändringsledarskap 7,5 hp

Förändringar är nödvändiga för att en verksamhet skall kunna överleva och utvecklas. Alla typer av förändringar behöver planeras och ledas då förändringen behöver ske i både tanke och arbetssätt hos mottagaren. Denna kurs ger Dig värdefulla teorier, kunskaper och redskap för att kunna driva förändring inom organisationen och få med medarbetarna.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till Dig som är intresserad av att utveckla Dina ledarskapsförmågor med fokus förändringsledarskap.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Kursens övergripande mål är att deltagarna i tillämpad yrkesverksamhet skall kunna fatta välgrundade beslut avseende organisationsutveckling och i ett informerat ledarskap kunna bedriva utvecklingsprojekt i praktiken.

Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna:
- analysera organisationer utifrån effektivitets- och intressentperspektiv
- förstå de speciella förutsättningarna som föreligger för organisationsutveckling inom olika typer av organisationer
- genom analys och tillämpning kunna bedöma hur olika organisationskoncept används och bör användas i organisationsutvecklingssammanhang
- ta fram planer för organisationsutvecklingsprojekt
- skriftligt och muntligt kommunicera resultat av analyser, samt kunna leda och sammanfatta diskussioner om organisationsförändring

Kursinnehåll

• Organisationsutveckling
• Vad är en förändring?
• Vad är en organisation?
• Organisationsförändring
• Förändringsledarskap
• Organisations idéer
• Framtidens organisation
• Olika perspektiv
• Motstånd mot förändring
• Kommunikation och lärande
• Förändring och lärande
• Individ och organisationsperspektivet
• Single- och double loop learning

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Betygsgrundande individuell skriftlig inlämningsuppgift i rapportform 7,5 hp
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.