Förhandling och försäljning 7,5 hp

Förmågan att skapa långvariga affärssamarbeten har blivit en allt viktigare faktor i takt med ökad konkurrens och globalisering av marknaden. Denna kurs fokuserar på komplex försäljning och förhandling som präglas av långa säljcykler, större affärer, många kontakter samt förmågan att finna och utveckla samarbeten med de kunder som har störst lönsamhetspotential för företaget. Kursen varvas med teorier och praktiska övningar för att ge verktyg att hantera komplexa affärsmöjligheter både strategiskt och taktiskt och utveckla ”win-win” situationer.

Målgrupp

Detta är kursen för Dig som sysslar med affärer, förhandling och/eller försäljning och vill utveckla förmågan att bygga affärssamarbeten på en mer komplex nivå.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:
• Identifiera strategiska utvecklingsmöjligheter och framgångsfaktorer
• Bygga hållbara relationer med stora och viktiga kunder
• Kombinera taktik med strategi för optimerad lönsamhet
• Kartlägga kundens behov och utmaningar
• Genomföra kund-, behovs- och beslutsanalyser
• Utforma strategiska plattformsmodeller att verka ifrån
• Välja och verkställa förhandlingsstrategier med stödjande taktik
• Förhandlingstaktik och process
• Försäljningsstrategier och processer

Kursinnehåll

• Komplex förhandling och försäljning – teorier och modeller
• Affärsmöjligheters styrkor och svagheter
• Framgångsfaktorer, förberedelse och målsättning
• Kund-, behovs- och beslutsanalyser
• Hur kombinera ”rätt” taktik med ”rätt” strategi
• Utformning av strategiska plattformsmodeller att verka ifrån
• Välja och verkställa förhandlingsstrategier med stödjande taktik
• Förstå långsiktiga finansiella effekter av beslut
• Att bygga och upprätthålla långsiktiga affärsrelationer
• Problemlösning, flexibilitet och kundanpassning
I kursen ingår även att utforma och presentera ett betygsgrundande affärsprojekt

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 5 hp samt inlämningsuppgift och presentation av affärsprojekt 2,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.