Internationell affärsmiljö 7,5 hp

Denna kurs huvudfokus är att ge fördjupade kunskaper om den internationella affärsmiljön samt hur företag bör agera i denna miljö. Globaliseringens utmaningar, beskrivning av strategiska överväganden, analysering av internationella affärsmöjligheter samt sammanställning av rapporter med relevanta slutsatser/rekommendationer ingår.

Målgrupp

Kursen riktar sig till Dig som arbetar med internationella affärskontakter och vill utvecklas och få ökad kunskap om de möjligheter och utmaningar detta innebär.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Kursens mål är att deltagaren skall utveckla kunskaper och färdigheter om den internationella affärsmiljön, samt hur företag bör agera i denna miljö.
Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna:
• förstå de utmaningar som organisationer möter idag på grund av den ökade globaliseringen
• beskriva olika komponenter i den internationella affärsmiljön och hur dessa påverkar företag verksamma på den internationella marknaden
• beskriva strategiska överväganden för företag verksamma på den internationella marknaden
• analysera företags affärsmöjligheter utifrån den internationella affärsmiljön
• utforma en skriftlig rapport där ett problem i den internationella affärsmiljön behandlas och som utmynnar i relevanta slutsatser/rekommendationer
• muntligt presentera innehållet i en skriftlig rapport

Kursinnehåll

• globalisering och frågor som organisationer har att hantera i samband med detta.
• internationell affärsverksamhet i teori och praktik
• den internationella affärsmiljön och dess institutioner
I kursen ingår gruppuppgifter, individuella uppgifter samt ett obligatoriskt näringslivsanknutet projektarbete.

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 6 hp, obligatoriskt projektarbete samt muntlig presentation i grupp 1,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.