Ledarskap och organisation 7,5 hp

De höga krav och förväntningar som ställs på ledare gör det värdefullt att kontinuerligt utveckla både kunskap och insikt för att kunna leda effektivt och framgångsrikt. Ledarskap handlar framförallt om att kunna påverka, styra, inspirera och engagera Dina medarbetare att samverka mot verksamhetens visioner och mål samt att coacha och se till att medarbetarna utvecklas. Ledarskap handlar även om att kunna hantera konflikter, inspirera i motgångar och agera föredömligt som ledare – alla dessa värdefulla delar behandlas i denna kurs.

Målgrupp

Kursen riktar sig till Dig som vill utveckla Ditt ledarskap samt till Dig som söker ökad kunskap och verktyg för en framtida ledarskapsroll.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under ca 8 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Efter genomförd kurs skall deltagarna ha förståelse för:
- Hur ett gott och effektivt ledarskap kan utövas i olika situationer
- Individens och gruppens roller i organisationen
- Det organisatoriska systemet utifrån individ- och grupperspektiv, samt förutsättning för ledarskap.

Effekterna av ledarskap för individen och organisationen, värdegrunder och insikter om generella drivkrafter som påverkat synen på ledarskap över tiden skall förstås av deltagaren.
Kunskaperna skall, tillsammans med kritisk analys, göra det möjligt för deltagarna att identifiera förutsättningar som möjliggör gott och effektivitet ledarskap, samt att kunna identifiera principiella faktorer som hindrar individers och gruppers uthållighet och engagemang.

Kursinnehåll

Kursen tar utgångspunkt i individens och arbetsgruppens villkor och förutsättningar och adresserar därefter ledarskapets problematik. Huvudsakliga teman i kursen är:
- Perspektiv på ledarskap; roller, uppgifter och praktisk utövande
- Skillnader mellan chefskap och ledarskap
- Individuellt lärande i organisationen
- Team- och arbetsgruppsdesign
- Övningar i självförståelse och ledarskapsprofiler
- Ledarskap och förtroende

Kursen behandlar

• Ledare och/eller chef
• Vad förväntas av en ledare
• Ledarstilar
• Hållbart ledarskap
• Kommunikation
• Förhandling
• Motivera med mål
• Motivera medarbetare
• Viktiga samtal
• Förändring
• Feedback
• Etik och moral
• Grupputveckling

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4 hp samt inlämningsuppgifter och presentation av projektarbete 3,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.