Marknadsföring I 7,5 hp

De flesta företag verkar inom en konkurrensutsatt marknad där val av marknadsstrategier spelar en viktig roll för företagets lönsamhet, utveckling och mål. Kursen Marknadsföring I behandlar marknadsföringens grundläggande begrepp, modeller och teorier med fokus på långsiktiga strategier för att öka förmågan att säkra affärsmässigheten i marknadsföringsbesluten.

Målgrupp

Kursen passar både Dig som arbetar på en marknadsavdelning och vill utvecklas, Dig som på annat sätt kommer i kontakt med marknadsfrågor och vill få ökad kunskap samt Dig som är nyfiken och vill lära dig mer om hur man skapar framgångsrik och långsiktig marknadsföring.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna och ha förmåga att:

- Redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teorier inom marknadsföring
- Söka och samla relevant information och kritiskt analysera och värdera olika informationskällor för val av strategi
- Tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur
- Diskutera för och nackdelar med olika marknadsföringsstrategier
- Förstå kopplingarna mellan affärsstrategi och marknadsstrategi

Kursinnehåll

- Marknadsföringsteorier och modeller
- Strategisk marknadsplanering
- Nulägesanalys
- SWOT analys
- Marknadsmix
- Varumärke
- Segmentering
- Positionering
- Produktlivscykeln
- Målsättning /handlingsplan/genomförande
- Projektarbete med avslutande presentation

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 5 hp, skriflig inlämningsuppgift och presentation av projektarbete 2,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.