Multikulturellt ledarskap 7,5 hp

På en alltmer globaliserad marknad där olika kulturer möts och samverkar är det viktigt med ökad kunskap och förståelse för de möjligheter och utmaningar som ett multikulturellt ledarskap innefattar. I denna kurs utvecklas Din ledarkompetens att hantera kulturella olikheter, minska onödig friktion och frustration, samt öka samarbetet och förmågan att ta vara på de möjligheter som multikulturella sammansättningar innebär.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig främst till Dig som vill utveckla Din multikulturella ledarkompetens.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Kursens övergripande mål är att deltagaren skall:
• veta vad en ledare i en mångkulturell organisation bör ta hänsyn till
• kunna agera etiskt vid rekrytering av personer från olika kulturer
• veta hur medarbetare från olika kulturer kan inverka på ett arbetsteam
• veta vad som anses kulturellt betingat och vad som inte anses vara kulturellt betingat
• kunna integrera personer med olika etniska bakgrunder i en arbetsgrupp
• kunna hantera de möjligheter och utmaningar som ett multikulturellt ledarskap innefattar
• förstå mervärdet i att ha medarbetare med olika kulturell bakgrund i ett arbetsteam
• kunna se skillnad på kulturella- och icke kulturella värderingar

Kursinnehåll

• Vad en ledare i en mångkulturell organisation bör ta hänsyn till
• Saker att tänka på vid rekrytering av personer från olika kulturer
• Hur man integrerar medarbetare med olika etnisk bakgrund i en arbetsgrupp
• Förmågan att se möjligheter och värdet i kulturell mångfald
• Hur kulturella missförstånd hanteras och minimeras
• Skillnad på kulturella- och icke kulturella värderingar
• Service till personer med olika kulturell bakgrund
Kursen blandar teorier och praktiska övningar och innefattar en obligatorisk och avslutas med en betygsgrundande inlämningsuppgift.

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Betygsgrundande individuell skriftlig inlämningsuppgift i rapportform 7,5 hp
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.