Projektstyrning 7,5 hp

Denna kurs ger dig ökad kunskap om affärsprocesser samt verktygen för att leda, styra och genomföra projekt Kursen består av teori och analys av verkliga företagsprojekt. Teorier rörande projektorganisation, processer och planering behandlas. Dessutom behandlas hur mål formuleras och följs upp samt hur risker bedöms och hanteras. Lagarbete och grupparbete diskuteras också.

Målgrupp

Detta är en kurs för dig som leder, arbetar i eller kommer arbeta med affärsprocesser och projekt.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna
• redogöra för projektledarens roll och ansvar
• redogöra för vad som kännetecknar att leda tillfälliga arbetsgrupper
• redogöra för olika angreppssätt för processorientering av en verksamhet
• redogöra för de olika faserna i en förändringsprocess – identifiering, analys, utveckling och etablering av nya affärsprocesser
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna
• tillämpa projektledarens verktyg och tekniker för att definiera, planera, organisera, leda, överlämna och avsluta projekt
• kartlägga och analysera affärsprocesser

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4 hp samt inlämningsuppgifter och presentation av projektarbete 3,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.