Redovisning III 7,5 hp

Denna tredje del i redovisning ger avancerade kunskaper inom extern redovisning och ingår som delkurs i utbildningen till redovisningsassistent.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som söker avancerade kunskaper inom externredovisning och ingår som en delkurs i Lexicon University's utbildning till redovisningsassistent.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Deltagaren skall efter avslutad kurs ha ingående kunskaper om:
- Utformning och uppställande av årsredovisningar ur redovisarens perspektiv.
- Kursdeltagarna skall kunna tillämpa såväl nationell och internationell standard inom området externredovisning.
- Vidare skall deltagaren kunna identifiera och analysera värderingsproblem förknippade med de olika delarna av årsredovisningar.

Kursinnehåll

- Teoretisk ram som innefattar kvalitativa egenskaper hos redovisningen
- Användning av extern redovisning samt begrepp, mått och principer för redovisningen.
- Historisk utveckling av redovisningstraditioner och framväxten av regelverket.
- Principer och värdering av tillgångar och skulder.
- Värdering av skatter och avsättningar.
- Värdering av finansiella tillgångar och skulder.
- Förklaringar och tillämpningar av Redovisningsrådets rekommendationer.
- Samband mellan resultat- och balansräkningen.

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 7,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.