Taktisk marknadsföring 7,5 hp

Taktisk marknadsföring handlar om att operativt välja bästa möjliga forum och mix för att nå ut med sitt marknadsföringsbudskap till den målgrupp som avses enligt företagets strategiska marknadsföringsplan.

Taktisk marknadsföring handlar om det operativa arbetet att välja bästa möjliga forum och mix för att nå ut med sitt marknadsföringsbudskap till den målgrupp som avses enligt företagets strategiska marknadsföringsplan

Målgrupp

Kursen passar både Dig som arbetar på en marknadsavdelning och vill utvecklas samt Dig som vill få ökad kunskap om hur man arbetar taktiskt med marknadsföring och marknadskommunikation.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs skall deltagarna ha kunskap om:

• Marknadskommunikation som ett vidare begrepp vilket innefattar teorier, modeller samt olika verktyg som kan användas för positionering och kommunikation med omgivningen
• Förståelse för vikten av kommunikation vid relationsskapande
• Vikten av att planera och ta fram bästa marknadsmix för sin målgrupp
• Planera, utforma och styra taktiska och operativa marknadsaktiviteter med mål att finna en optimal marknadsföringsmix som riktar sig mot rätt målgrupp och på så sätt kunna påverka och öka företagets lönsamhet
• Utforma kampanj- och aktivitetsplaner med företagets lönsamhet i fokus
• Mäta, analysera och göra ekonomisk utvärdering av genomförda marknadsaktiviteter

Kursinnehåll

• Konsumentpsykologi och kommunikationsteori
• Utformning av medie- och försäljningsaktiviteter
• Juridiska förutsättningar och restriktioner
• Taktiska och operativa marknadsföringsaktiviteter och deras koppling till verksamhet och övergripande affärsmål.
• Omvärldstrender och tendenser som påverkar val av marknadsaktivitet
• Samspelet mellan digitala och traditionella medier
• Mätning, analys och ekonomisk utvärdering av genomförda marknadsaktiviteter
• Kampanj- och aktivitetsplanering
• Styrning av marknads- och försäljningsorganisationen

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 5 hp, skriflig inlämningsuppgift och presentation av projektarbete 2,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.