Öppna kurser

Det aktivitetsbaserade kontoret - effektivitet och stresshantering

En del definierar den digitala arbetsplatsen som ”Intranät 2.0”. Andra definierar den som en samlad digital plattform för företagets alla verksamheter och samtliga tillhörande verktyg och tjänster. En del inkluderar i definitionen även hur vi som människor kan navigera i det nya digitala landskapet.

Innehåll och upplägg

Vad innebär det att jobba aktivitetsbaserat? Vilka fördelar finns det för organisationen och individen? Den här kursen tar främst sin utgångspunkt i den enskilda medarbetarens perspektiv och förhållningssätt. Kursen genomförs som heldagsutbildning med ett efterföljande uppföljningstillfälle om två timmar, vilket genomförs via en digital plattform. När uppföljningstillfället ska äga rum planeras vid det första kurstillfället och deltagarna får då även en hemuppgift, vilken redovisas vid uppföljningstillfället. (1 dag + hemuppgift + 2 timmar uppföljning)

Utbildningsmål

Målet är att utveckla sin förståelse för den moderna arbetsplatsen samt hur man skapar värde genom att tänka digitalt först. Målet är vidare att deltagarna ska kunna arbeta verkningsfullt med digitala förutsättningar.

Målgrupp

Anpassad kurs som erbjuds till grupper av medarbetare, såsom sektioner och eller enheter.

Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav krävs.

Kursinnehåll

  • Vår urgamla hjärnas plats i det uppkopplade kontoret
  • Personlig effektivitet - vad är viktigt att tänka på när man arbetar aktivitetsbaserat
  • Det personliga ledarskapet - hur jag kan leda mig själv för att må så bra som möjligt
  • Syftet med det aktivitetsbaserade kontoret och den digitala arbetsplatsen
  • Hur hanterar jag som medarbetare ett förändrat arbetsliv?
  • Psykosocial arbetsmiljö - hur hanterar vi den stress som det aktivitetsbaserade kontoret och den digitala arbetsplatsen kan innebära
  • Skype/Teams - tips på hur man får effektiva och givande möten via Skype/Teams
  • Personlig handlingsplan inför uppföljningstillfälle