Effektivitet Effektiva möten

En av våra största tidstjuvar är möten som saknar agenda, mål och uppföljning. Det gäller även när fel deltagare deltar i fel möten. Den här utbildningen ger dig konkreta tips och verktyg för att leda och delta i möten på bästa sätt, samt ger dig kunskap om hur du skapar dom bästa förutsättningarna för olika typer av möten. Utbildningen är ett tillfälle att få tillgång till metoder och arbetssätt som gör att de möten du leder blir mer effektiva, oavsett om det handlar om informationsmöten, beslutsmöten eller möten av kreativ karaktär. I kursen Effektiva möten fokuserar vi på de faktorer som gör att ett möte får avsedd effekt. Vi arbetar med såväl teori som praktik, och deltagarna lämnar kursen med ökad kompetens och trygghet när det gäller att hålla och delta på möten på ett relevant och effektivt sätt.

Utbildningen är en heldag och innehåller kortare teoripass varvat med mycket praktiska övningar så att du känner dig trygg med att applicera det du lärt dig.  Under dagen lägger vi också gott om tid på reflektion kring de utmaningar som är specifika på just din arbetsplats, i de möten du håller i eller deltar i. Kursdagen erbjuder också möjlighet att utbyta nyttiga erfarenheter med övriga kursdeltagare.  

Möten är den kanske vanligaste arbetsformen på våra arbetsplatser, och det finns mycket vi an göra för få bättre resultat av de möten vi leder och deltar i.  Vi behöver som mötesledare skapa rätt förutsättningar för våra möten ska bli konstruktiva, effektiva och få avsett resultat.  

Vi går igenom de viktigaste nycklarna att hålla möten som får önskad effekt, och diskuterar olika mötestyper och former för möten. Vi lägger fokus på vad som skapar engagemang hos samtliga mötesdeltagare och vad som möjliggör kreativitet i möten.   

Du får tillfälle att reflektera över hur de möten du leder och deltar på fungerar och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att få till högre effektivitet, engagemang och bättre resultat.  

Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande där vi varvar korta teoriavsnitt med tid för reflektion, diskussion och praktisk träning i mindre grupper.  

Du får med dig ett konkret och användbart utbildningsmaterial med tydliga verktyg som gör det möjligt för dig att applicera det du lärt dig direkt efter utbildningen. Du kommer också att få tid att arbeta fram en personlig handlingsplan som är skräddarsydd för de möten du själv leder.   

Utbildningsmål 

Du lämnar utbildningsdagen med kunskap om vad som skapar ett gynnsamt klimat och konkreta resultat på möten och har dessutom fått med dig konkreta och direkt användbara verktyg för att hålla mer effektiva och engagerande möten.  

Du har under utbildningen fått gott om tid för praktisk träning, reflektion och erfarenhetsutbyte och vet vad du kan och vill göra annorlunda för att hålla i mer effektiva och engagerade möten.    

Du har under utbildningsdagen fått tid att ta fram en konkret handlingsplan de möten du själv håller i.  

Målgrupp 

Kursen passar alla som håller i möten på arbetet. 

Förkunskaper 

Inga specifika förkunskaper.  

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 dagar
Ditt pris 8 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
2 tillfällen

Innehåll

 • Grundläggande principer för effektivitet  
 • Är möte rätt arbetsform? 
 • Att planera ett möte (syfte, typ av möte, deltagare, mötesplan och roller) 
 • Olika typer av möten 
 • Genomförande (mötesledarens ansvar, vikten en bra inledning, agendan, delaktighet) 
 • 4MAT – en modell för ökat engagemang 
 • Mötesrummet  
 • Beslutsfattande 
 • Kreativitet i möten 
 • Stress och anspänning – vad händer i gruppen? 
 • Digitala vs fysiska möten 
 • Sammanfattning och uppföljning 
 • Min personliga konkreta handlingsplan  

Anpassning

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.

Nästa steg/Du kanske även är intresserad av… 

Självledarskap och personlig effektivitet" som är en endagskurs där du får med dig de bästa tipsen för att leda sig själv och arbeta effektivt och med avsedd effekt.