Effektivitet Positiv psykologi – att skapa ökat välmående och hållbar hälsa

Utbildningen fokuserar på olika kunskaper och förmågor som hjälper oss må bättre och prestera bättre individuellt samt i grupp. Du lär dig använda forskningsbaserade verktyg om självledarskap, samarbete och välmående samt hur du kan utnyttja dina och teamets resurser ännu bättre. Både individen och gruppen är i fokus under hela utbildningen. Vi går igenom ämnen som effektiv kommunikation, psykologiskt kapital, positiv coaching, välmående och psykologisk trygghet.

Positiv Psykologi uppstod som en motvikt till psykologins och medicinens ensidiga fokus på människors sjukdomar, tillkortakommanden och brister. Positiv psykologi har istället ett uttalat syfte att ta reda på vad vi mår bra av, vilka våra styrkor är och hur vi bäst använder dem i arbete och privatliv.

Positiv psykologi förflyttar intresset från det reaktiva till det proaktiva. Hur vi når välbefinnande blir viktigare än hur vi botar sjukdom. Utifrån detta tänk får du modeller och verktyg för att skapa ett gott liv och ett sunt arbetsliv. Du får tips och råd kring hur hälsosamma och framgångsrika grupper byggs.

Du kommer att få prova Mindtemps digitala hälsocoach, som är utvecklad med utgångspunkt i positiv psykologi. Med den får du reflekterande frågor, tips och inspiration som stärker självinsikt och uppmuntrar till handling för ökat välmående.

Utbildningsmål

När du går denna utbildning får du:
-konkreta tips och modeller som hjälper dig att arbeta med din självutveckling och mentala hälsa
-kunskap om hur Positiv psykologi har växt fram
-du får ta del av forskningsexempel kopplat till stress, välmående, teamsamarbete
-förståelse för hur du kan få din arbetsgrupp mer effektiv och välmående
-du kommer att ha ökad förståelse för vilka dina styrkor är samt hur du kan arbeta med dem på bästa sätt

Målgrupp 

För dig som är intresserad av självutveckling och välmående.

Förkunskaper 

Inga

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
3 tillfällen

Innehåll

Agenda dag 1

 • Introduktion
 • Vad är positiv psykologi?
 • PERMA – modellen för välmående
 • Positiv psykologi, stress och välmående
 • Gruppuppgift – Mina styrkor
 • Forskning om tankar och mindset
 • Gruppuppgift – Positiv coaching
 • Självledarskap och nyttan med vanor
 • Reflektioner dag 1

Agenda dag 2

 • Repetition dag 1
 • Forskningen om positiva emotioner och ”Tipping point”
 • Psykologiskt kapital
 • Gruppuppgift – Livshjulet
 • Effektivt samarbete i grupp
 • Gruppuppgift – Tacksamhet
 • Reflektioner dag 2
 • Utvärdering & Avslut

Diplom

Om du önskar finns möjlighet att tillhanda hålla ett digitalt diplom

Anpassning

Denna kurs kan med fördel anpassas för ett företag kopplat till syfte, mål & målgrupp och längd på utbildning.

Diplomering

Efter genomgången utbildning erhåller du ett diplom.