Öppna kurser

Affärsjuridik, avtal, köp och försäljning

Det är ofta många medarbetare i företaget som kommer i kontakt med olika juridiska dokument eller hamnar i situationer där juridiken har en avgörande betydelse för vad som är rätt respektive fel eller bra respektive dåligt.

Vissa hamnar t.o.m. i dessa situationer utan att tänka på det. Det kan handla om allt ifrån enkla muntliga överenskommelser till handlingar som oavsiktligt medför att företaget ingår ett bindande avtal. Under utbildningen går vi igenom olika sätt för hur avtal kan komma till, vad som gör ett avtal giltigt respektive ogiltigt, och när det kan komma att jämkas, samt vad offerter, anbud (muntliga respektive skriftliga) och olika avtalsvillkor egentligen har för juridisk betydelse. Vi går igenom avtalslagen, köplagen och konsumentköplagen. Där lär du dig vilka villkor som finns lagstadgade, hur dessa ska tolkas, vad som kan förhandlas bort och vad som inte kan omförhandlas. Utbildningen är övningsintensiv och fylld med AHA-upplevelser. Ett och annat skratt brukar dessutom höras från salen.

Utbildningens genomförande

Vi börjar med en kort introduktion till juridikens värld där vi bl a tar upp skillnad på att ha rätt och få rätt samt vikten av att veta när man har rätten på sin sida och när man inte har det (även om man inte alltid agerar som att man vet det). Under resten av dagen varvar vi intensivt teori med övningar, genomgångar och diskussioner. Detta är ett ämne där man som instruktör knappt behöver förbereda några exempel då deltagarna brukar vara fulla med sådana, viket gör att det blir mycket verklighetsbaserat. Dagen brukar alltid upplevas som rolig och lättsam men mycket intensiv, nyttig och lärorik.

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du att ha kunskap om och förståelse för de vanligaste lagarna inom affärsjuridiken, det som främst rör avtal, inköp och försäljning. Utbildningen ger dig tillräckligt med kunskap för att på egen hand fatta en rad juridiska beslut men också vetskapen om när det är dags att ta hjälp. Genom att vi går igenom en del juridisk terminologi och juridiska texter, avdramatiserar vi juridiken och lär dig hur du ska ta dig fram inom ämnet. Efter utbildningen ska du veta eller kunna ta reda på dina rättigheter och skyldigheter i samband med inköp och försäljning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt gör överenskommelser med t ex kunder eller leverantörer samt till dig som efter att avtal ingåtts arbetar med att följa avtalen (t ex levererar) eller tar hand om efterspelet av en leverans.

Innehåll Affärsjuridik, avtal, köp och försäljning

  • Avtalsrätt, hur kommer ett giltigt avtal tillstånd, när börjar ett avtal gälla samt när och hur använder man fullmakter
  • Köplagen, vad gäller om heltäckande avtal saknas, vilka villkor finns redan reglerade i lagen
  • Konsumentköplagen (vid behov)