Ekonomi Ekonomi för Icke Ekonomer

Genom att öka din kompetens inom ekonomi och ekonomiska samband kan du ta ett större ansvar, och framför allt utvecklas i din egen roll och i ditt arbete.

Alla i ett företag eller organisation berörs av och påverkar företagets ekonomi. Det är därför betydelsefullt att ha en övergripande kunskap om ekonomi.  

Utbildningen ger dig som arbetar i privat sektor en övergripande och praktisk förståelse för de ekonomiska sambanden i ett företag, vilket underlättar att bedöma ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ. Det handlar ofta om olika ekonomirutiner och ekonomiska begrepp som du kanske har hört om men utan att egentligen helt begripa helheten och de ekonomiska sambanden. 

Målgrupp

Gruppchefer, assistenter, koordinator, administratörer, tekniker, specialister och andra som har en administrativ roll och vill få kunskap inom grundläggande företagsekonomi. 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs 

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
3 tillfällen

Utbildningsmål

 • Förstå ekonomiska termer och samband för att kunna delta i ekonomiska resonemang 
 • Kunna läsa och tolka ekonomiska rapporter 
 • Förstå vad som påverkar lönsamheten i företaget 
 • Känna till sambandet mellan olika ekonomirutiner 

Innehåll

Affärer och ekonomi 

 • Vad är ekonomi 
 • Vad innebär det att göra affärer 
 • Olika företagsformer 
 • Marknadsföring och försäljning 

Ekonomiska grundbegrepp 

 • Resultat- och balansrapport 
 • Intäkter och kostnader 
 • Fasta och rörliga kostnader 
 • Olika typer av tillgångar och skulder 
 • Periodiseringar, avskrivningar och årsbokslut 
 • Budgetering 

Hur påverkas lönsamheten 

 • Vilka är företagets intäkter och kostnader och hur kan de påverkas 
 • Olika Nyckeltal 

Förstå ekonomiska transaktioner 

 • Momshantering 
 • Företagets skatter 
 • Betalningar 

Diplom 

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom.