Öppna kurser

Framtidens moderna inköp

Nyckeln till ökad lönsamhet

Att hantera sina inköp av varor och tjänster professionellt är oerhört centralt för att skapa, bibehålla och öka lönsamheten för alla företag och organisationer. De företag som bäst hanterar inköpen, kommer att klara sig bättre än sina konkurrenter.

Motiverade, kompetenta inköpare och inköpsavdelningar som är proaktiva är i många fall skillnaden mellan vinst och förlust för många företag. Med den här utbildningen får du en konkret verktygslåda för lyckade, lönsamma och professionella inköp.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med inköp av varor, material och tjänster, på hel- eller deltid, och till dig som leder en inköpsavdelning.

Utbildningens mål

Utbildningen ger deltagaren en förståelse för hur stor påverkan inköpet har på företagets resultat och utveckling. Deltagaren får kunskap om hur man på ett strukturerat sätt genomför professionella inköp och förhandlar fram bästa avtalet med sin leverantör.

Utbildningens innehåll

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska genomgångar och tillämpningsövningar:

 • Grunderna i modernt, professionellt inköp av varor, material och tjänster
 • Inköpsteknik - Inköpets strategiska roll i företaget
 • Ekonomiska termer som kommer in i inköparens vardag
 • Den strukturerade inköpsprocessen - nyckeln till framgång
 • Planeringsmodeller, enkla checklistor som du kan använda efter utbildningen
 • Inköparens marknadsanalys och leverantörsbedömning
 • Spendanalys - vart spenderar du och företaget era pengar - att hitta dolda kostnader.
 • Förhandlingsteknik
 • Den optimala förhandlingsprocessen där Information, Tid och Makt kommer till sin rätt
 • Inköparens verktygslåda - Grundverktygen för dagens inköpare
 • Lär dig att känna igen tips och tricks och du själv behåller rätt förhandlingsposition

Oavsett vad du köper in, och oavsett om du köper mycket eller lite så kommer du efter denna utbildning att spara och tjäna pengar åt ditt företag eller din organisation. Du kommer dessutom att få en ökad kontroll över dina inköp, och därmed ett roligare och mindre stressigt jobb.