Öppna kurser

Grundläggande inköpsteknik

Vad kännetecknar organisationer som är högpresterande inom inköp?

Vi erbjudr en inköpsutbildning som belyser grunderna inom inköp samt förklarar hur de allra främsta inom inköp arbetar. Teori blandas med praktiska övningar och diskussioner.

Utbildningsmål

Förstå inköps roll i företaget, förstå inköpsprocessen, känna igen nödvändiga metoder och verktyg för att driva ett framgångsrikt inköpsarbete.

Målgrupp

Främst nyblivna inköpare men passar också andra inom företaget som är i behov av ökad förståelse för inköpsfunktionen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll Grundläggande inköpsteknik

Inköparen och omgivningen

 • Inköparen och företaget
 • Interna och externa intressenter
 • Inköpspolicy

Inköpsprocessen

 • Inköpsmetodik – "Från behov till betalning"
 • Kraljics matris

Inköpsstrategier

 • Sortimentsstrategier
 • Leverantörsstrategier
 • Förhandlingsstrategier (inkl. avtalstyp och pris)
 • Processer, metoder och verktyg

Priset

 • Offertförfarande (RFI, RFQ, RFP)
 • Utvärdera offerter
 • Modeller för prissättning
 • Leveransvillkor

Mätmetoder/KPI

Företagets väg till fokus på totalkostnad