Öppna kurser

Marknad och affärsutveckling

Arbetet med att få en verksamhet att fungera är så mycket mer än det som sker bland produkter och kunder, dessa är ju bara resultatet av dina analyser, beslut, planer och åtgärder. Framgångsrika företag blir inte framgångsrika av vare sig en slump eller specifika (orättvisa) omvärldsfaktorer, även om vissa vill tro det. Det ligger ofta ett mycket stort arbete och tankemöda bakom framgången, för precis som med mycket annat så är planeringen avgörande för resultatet.

Det krävs en hel del för att lyckas med denna planering, det är inget som bara händer. Det är inte heller bara högsta ledningen som är inblandad i denna process, alla måste kunna bidra, med information, idéer etc. För att kunna vara med och bidra eller leda detta arbete måste du behärska vissa verktyg. Under kursen går vi igenom dessa verktyg och vi varvar teori med verklighet, en verklighet vi i så stor utsträckning som möjligt hämtar från deltagarnas företag.

Utbildningens genomförande

Vi börjar dagen med en introduktion till ämnet och området. Därefter går vi raskt över till affärsplanen och marknadsplanen för att gå igenom vad det är, hur dessa bör användas och vad de innehåller. Efter denna korta genomgång delas deltagarna in i mindre grupper som får agera strateger/marknadsutvecklare för ett företag. Under dagen varvar vi genomgångar med övningar, presentationer och diskussioner och när dagen är slut har deltagarna arbetat igenom de viktigaste momenten i framförallt marknadsplanen. Och alla har fått en hel del kunskap med sig, redo att användas i verkligheten.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig rätt verktyg och kunskap för att du ska förstå, kunna vara med och bidra till eller t.o.m. leda denna del av företagets utveckling. På så sätt kan du stärka er konkurrenskraft och skapa ett medvetet och långsiktigt utvecklingsarbete. Efter utbildningen kommer du att behärska de viktigaste delarna i planeringsarbetet, affärsplanen och marknadsplanen.

Målgrupp

För dig som bättre vill kunna förstå, bidra till eller direkt leda företagets arbete med marknadsplanering och strategival.

Innehåll Marknad och affärsutveckling

  • Affärsplanen, inklusive budget och ekonomiska mål
  • Resultat- och balansräkning samt nyckeltal
  • Marknadsplanen inkl. nulägesanalys med SWOT-analys
  • Mål, sätta SMARTA mål
  • Strategier, välj strategi utifrån nuläge och mål
  • Handlingsplaner för att nå målen
  • Uppföljning av aktiviteter, analysera vad som fungerar eller inte fungerar