Öppna kurser

Ledarskap för butikschefer

Butikschefsrollen kan innehålla en mängd olika dilemman och utmaningar. I det här seminariet lägger vi fokus på att leda sig själv och andra i det direkta kundbemötandearbetet. Vad och hur gör vi för att skapa något unikt och sticka ut i en alltmer likriktad miljö och ett ständigt pågående brus?

Under föreläsningen får du ta del av konkreta verktyg, praktiska exempel, övningar och personliga reflektioner som ger dig en stärkt tilltro och lust i rollen som ledare i butik. Allt i syfte att skapa en än mer levande, livfull och levererande butik.

Som ledare utmanas du under föreläsningen att tänka nytt, göra personliga åtaganden och aktivt förändra dig själv och ditt sätt att stimulera och motivera dina medarbetare. Föreläsningen varvar teori, praktik och upplevelsebaserad inlärning i en energirik och explosiv förpackning.

Innehåll

 • Odla ditt mod – bryt dina invanda beteendemönster
 • Agera passionerat
 • Proaktivitet som butikspersonal
 • Ledarskapsrollen som coach, mentor, kapten och stöd
 • Att coacha människor till förändring
 • Bejaka din och medarbetarnas lekfullhet
 • Hur kan vi skapa en genuin feedbackkultur
 • Så här utmanar och överkommer du dina rädslor
 • Den dagliga mentala peppen
 • Expandera kundens affär och upplevelse
 • Min personliga utmaning och mitt åtagande

Längd

4 h

Tillägg

Projektor, filmduk för filmvisning, blädderblock, max-antal deltagare 50 stycken

Några ord sagda om denna föreläsning

”Föreläsaren Niklas är grym”
”Det var så inspirerande”
”Så suveränt med så många konkreta verktyg”
”Det här kommer vi verkligen ha nytta av”