Öppna kurser

Effektiv mötesbokning

All försäljning handlar om att etablera kontakt med sina potentiella kunder. Att använda telefonen för att få kontakt (prospektera) är ett effektivt verktyg som rätt använt gör att ett företag når säljframgång.

Det finns ett tydligt samband mellan antalet kontaktade kunder per telefon och avslut på offerter. De säljare som har kortaste sträcka mellan tanken att de borde kontakta en kund till att de slår numret till kunden är de säljare som kommer att prestera bäst. Det viktiga är att ta kontakt med kunder per telefon kontinuerligt och ständigt fylla på med rätt kunder som leder till affär.

Vår övertygelse är att alla kan lära sig att boka kundbesök och att till och med tycka att det är roligt. Tänk att kunna ta kontakt med vem som helst och förslå ett möte, vilka möjligheter!

Under kursen blandar vi teori med praktik. Till kursen har alla kursdeltagare med sig en konkret lista med kunder som de vill boka in ett möte med. Under kursen avsätter vi en effektiv timme då alla får tillfälle att öva på sina nya kunskaper. Kursledaren finns med och ger återkoppling till de kursdeltagare som vill ha det.

Utbildningsledare

Våra kursledare har alla lång erfarenhet av att ha arbetat i ett antal olika säljroller, som innesäljare, säljare, Account Manager, KAM och säljchefer. De har själva mångårig erfarenhet av att bygga upp kunder från grunden och utveckla dessa till nyckelkunder. Allt har börjat med ett samtal till kunden där syftet varit att boka ett möte. Under kursen delar de med sig av sina bästa tips för att lyckas med mötesbokning och att effektivt få till de möten du som säljare vill boka in.

Utbildningsmål

Kursen ger dig konkreta verktyg för att lyckas med mötesbokning. Du får med dig manus anpassat efter din verksamhet och hur du kan boka möten med helt nya kunder och att boka möten med nya kotakter hos befintliga kunder. Vi lär dig bli en mästare på att hitta bra motiv varför kunden ska vilja träffa dig och att du blir tydlig över ditt företags kunderbjudande. Du kommer att utvecklas mentalt och få tips hur du får en positiv inställning till mötesbokning och lär dig att längta efter att kontakta nya kunder.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som i sin yrkesroll har som uppgift att boka möten med kunder och behöver inspiration och effektiva verktyg för att uppnå en kontinuitet i mötesbokningen.

Innehåll Effektiv mötesbokning

 • Rätt antal möten med kunder= bra förhandlingsläge
 • Ta kontakt med kunder i säljtoppar och undvik dalarna
 • Hitta tillfällen varje dag att ta kontakt, hur många 5-minutare per dag har du?
 • Mentala målbilden när du bokar ett möte
 • Numeriskt samband mellan antalet "lyft" och affär
 • Vet du hur mycket kundens nej är värda i din verksamhet
 • Process för mötesbokning
 • Inledning: "Handskaket", att skapa energi och tydlighet
 • Presentation: Manus och säljande motiv för mötet. Vad är det vi gör, för vilken typ av kunder gör vi det och vad är kundnyttan
 • Avslut: Att våga gå på avslut och ha som mål för samtalet att boka in mötet ej att fastna i en behovsanalys/företagspresentation
 • Kvalificering: Att säkerställa affärsmöjligheter när mötet är inbokat
 • Att effektivt bemöta invändningar
 • Vi ringer och bokar!