Öppna kurser

Innesälj

Gör fler affärer via telefon!

Vinn ökad försäljning med effektivt säljarbete genom hela säljprocessen.

Försäljning handlar många gånger om beslutsprocesser där flera personer kan vara involverade. Olika nivåer ska påverkas. Idéer måste ibland säljas till personer som ska förmedla koncepten till någon annan. Telefonförsäljning kan här användas mycket effektivt om säljare har rätt kunskaper och rätt verktyg.

Säljarbetet idag innefattar också ofta att man arbetar med i team med fältsäljare eller i KAM-team. Detta ställer högre krav på rollen som Innesäljare och hela säljprocessen.

Utbildningen försäljning för innesäljare är en utbildning som ger säljaren de rätta verktygen för att strategiskt och taktiskt bearbeta kunderna i längre säljcykler och bedriva viss förhandling via telefon.

Resultat efter utbildningen

Deltagarna ska efter genomförd utbildning kunna skapa en god struktur för sitt löpande säljarbete och självständigt kunna planera sitt dagliga arbete. De ska vidare känna en ökad motivation att utvecklas vidare i rollen som innesäljare.

 • Förstå sig själv och sina kontaktpersoner bättre
 • Kunskaper och färdigheter i kvalificerad säljteknik och arbetsmetodik
 • Grundläggande färdighet och kunskaper i prisförhandling
 • Förmåga att sälja behovsorienterat
 • Effektiv planering av säljarbetet
 • Verktyg och metoder för att träna vidare

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till innesäljare.

Förkunskaper

Deltagarna skall ha genomgått någon form av grundläggande säljträning, eller ha längre erfarenhet av säljyrket samt arbeta med inriktning mot försäljning per telefon.

Innehåll Innesälj

 • Effektivitet och planering i säljarbetet
 • Mål och motivation
 • Fördjupad frågeteknik
 • Att arbeta med "hit-rates"
 • Säljprocessens steg i längre cykler
 • Köpprocessens steg – möt kunden på rätt nivå
 • Argumentation med kundnytta
 • Handlingsmotiv
 • DISK som kommunikationsmodell
 • Fördjupad frågeteknik och metodik
 • Att tolka och utveckla köpsignaler
 • Grundläggande förhandlingsteknik
 • Fördjupad invändningshantering
 • Fördjupad avslutsteknik
 • Case och rollspel