Öppna kurser

Att göra affärer med offentlig sektor och vinna anbud

Denna utbildning vänder sig till företag som vill börja eller redan svarar på upphandlingar inom offentlig sektor.

Utbildningsmål

Du som går denna utbildning kommer att få de grundläggande kunskaperna och verktygen för att skriva anbud. Innehållet syftar till  att skapa de bästa förutsättningarna för att vinna anbud inom offentlig sektor.

Målgrupp

Alla som vill börja göra affärer med offentlig sektor eller vill förbättra sina kunskaper gällande att skriva anbud och driva anbudsarbete.

Förkunskaper

Inga

Kursinnehåll

 • Att lämna anbud – vad det innebär
 • Anbudsprocessen i sin helhet
  • Förbereda
  • Genomföra
  • Följa upp
 • Strategi och taktik
 • Hur en upphandling går till - översikt
 • LOU, lagen om offentlig upphandling
 • Analys av upphandlingsdokument och avtal
 • Överprövning
 • Elektronisk anbudsgivning och ESPD