Försäljning Framgångsrik Försäljning även för ”icke säljare”

Affärsmässighet – för framgångsrika och lönsamma affärer! I alla kontakter med kunder finns möjlighet till försäljning.

I alla kundkontakter finns ett intresse för vad du kan erbjuda för att på bästa sätt matcha kundens behov. Ofta tar det dock emot att försöka sälja, här hjälper vi dig som inte är säljare att bli bekvämare i att agera på ett säljande sätt. Vi ger praktiska tips och verktyg som hjälper dig att utveckla kundkontakterna och se försäljning som en naturlig del i ditt dagliga arbete.

Efter att ha deltagit på denna utbildning kommer du känna ökad säkerhet i försäljning vilket kommer att påverka ditt företags lönsamhet i en positiv riktning!

Utbildningsmål 

Utbilningen vänder sig till alla som har någon form av kundkontakt där försäljning är eller skulle kunna vara en del av yrkesrollen, t.ex. servicepersonal, konsulter, projektledare, ingenjörer, tekniker m.fl.

Målgrupp

Målet med kursen är att ge deltagarna ökade kunskaper om hela säljprocessen, kvalificering av nya affärsmöjligheter och utveckling av befintliga kunder, samt att kombinera sin yrkesroll med försäljning på ett naturligt och professionellt sätt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Du får även maila in dina olika önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i vår förstudie innan utbildning, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar.

Kursinnehåll

Dag 1

Försäljning som uppfattas som Bra service till din kund, hitta din egen stil/modell

Aktiv försäljning från kundens olika behov, omedvetna behov

Försäljning för ”icke-säljare” Forskare/Tekniker/Konsult

Avslut & beslut

Dag 2

Retoriskt personligt möte med kund

Teknisk försäljning, skillnad produkt och tjänsteförsäljning

Hantera motgångar & köpmotstånd

Kundpsykologi & självinsikt med matchning mot olika kunder

Diplom

Efter genomförd utbildning erhåller du Diplom  

 

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
2 tillfällen
 • Hur lyckas få kunden att uppfatta oss serviceinriktade när vi säljer?
 • Identifiera mentala blockeringar i din försäljning
 • Hur etablera din första kontakt?
 • Dagens inköpsmönster via Digitala kanaler
 • Identifiera dina affärsmöjligheter
 • Positiva, naturliga anledningar till vår första ”säljkontakt”
 • Personlig planeringen till proaktivitet inom försäljning
 • Att lyckas med merförsäljning på befintliga kunder
 • Kvalificerad behovsanalys
 • SPIN som vi anpassar till din egen frågemetodik
 • Vart ligger kundens ”smärta” egentliga behov?
 • Lär dig konsten att lyssna och läsa av vad kunden säger ”mellan raderna”
 • Identifiera kundens unika bakomliggande handlingsmotiv
 • Lyckas få fram hela kundbilden
 • Påverka andra genom frågemetodik och matchning (köpmentalitet, identifiera köpsignaler, aktiv lyssning, frågemetodik)
 • Argumentationsteknik med tydlig kundnytta
 • Hur påverka din in försäljning på längre sikt?
 • Pedagogiska förklaringar på våra förslag
 • Skapa ”köplust”
 • Våra styrkor i företaget, hur lyfta fram till ny kund
 • Arbeta mot ett ömsesidigt beslut
 • Uppfatta kundens olika köpsignaler
 • Hantera ett Nej och arbeta vidare mot ett JA
 • Hantera olika avslutstekniker
 • Din egen roll att styra mot ett JA, delaccept
 • Förberedelse innan mötet
 • Framgångarna i min struktur på kundmötet från A – Ö
 • Retorik, konsten att ÖVERTYGA konsten att Tala…
 • Bygga upp din trovärdighet snabbt till en ny kund
 • Olika pedagogiska hjälpmedel – budskapsförstärkare på vårt möte
 • Presentationsteknik – röst – språk
 • Ökad säkerhet presentera inför flera deltagare
 • Hur lyckas få vår kund engagerad
 • Hur lyckas vi förklara våra tjänster så kunden förstår fullt ut
 • Lyckas få fram kundnyttan, skapa ”köplust”
 • Lyckas lära nya tekniska begrepp
 • Tekniken bakom inlärning, skillnad mot att lära ut
 • Lyckas fånga kundens intresse
 • Bygga upp din trovärdighet snabbt till en ny kund
 • Pedagogisk disposition, kunden har lätt att lyssna - förstå vårt budskap
 • Min mentala inställning till invändningar från kund
 • Konkreta verktyg att verbalt hantera olika invändningar
 • Hur vända invändningar till en affärsmöjlighet
 • Kundens bakomliggande orsaker när kunden t.ex. säger ”det är för Dyrt”
 • Min personlighetsstil och mina motivatorer
 • Att förstå och tolka andras motivatorer och hur jag kan använda detta
 • Aktiv lyssning – om att lyssna ”mellan raderna” och läsa av människor
 • Beteendestilar och kommunikation, kundpsykologi
 • Min egen bild och andras bild om mitt beteende
 • Beteende test, handfasta verktyg i att hantera olika kundprofiler