Försäljning Så lyckas du med din pitch

Vad gör att vi i slutändan fattar vårt beslut? För att lyckas pitcha in sitt budskap eller idé till en grupp kräsna lyssnare gäller det att inte bara veta vad som ska sägas eller vilka power-pointbilder som ska visas. För att övertyga behöver man dessutom veta hur man ska agera för att väcka rätt tankar och skapa rätt känslor.

I den här utbildningen har vi tagit fasta på tips och trix från teaterscenen och framgångstrukturer från talare som behärskar konsten att fånga sina åhörare. Kursen består av tre block där teori varvas med konkreta och vardagsnära övningar. Till kursen har du som deltagare med dig ett ämne eller kortare presentation/pitch att träna på.
Kursens tre block:

Utbildningsmål

Efter kursen har du grovstrukturen klar till en pitch. Du vet vad som krävs för att leverera ett budskap som är begripligt, inspirerande och minnesvärt för åhörarna. Du har fått öva och uppleva hur du gör för att kunna agera tryggt och upplevas närvarande när det väl gäller.

Målgrupp

Kursen är för dig som vill utmana dig själv, testa nya grepp, överraska och därmed ta din presentation till nästa nivå. Det här är också en kurs för er som är en grupp och behöver öva på att få er pitch att upplevas enhetlig. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Kursinnehåll

Lite av innehållet:

Anpassning 

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 dagar
Ditt pris 8 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen
 1. Fokus på dig som talare. Du lär dig knepen för att både känna dig trygg och utstråla självsäkerhet när du pitchar in ditt budskap.      
 2. Budskap och struktur. Genom att använda 7-stegsmodellen och andra verktyg lär du dig ta fram ditt centrala budskap och bygga en pitch som motiverar, engagerar och driver dina lyssnare till handling.
 3. Träning och återkoppling. Vi tränar på valda delar av framförandet och du får konkret återkoppling och värdefulla tips inför dina framtida pitchsituationer.
 • Vikten av hur kropp, tanke och känsla behöver samarbeta för att nå fram med ditt budskap. Hur du agerar ska inte styras av slumpen.
 • Varför ett ”Givers Mindset”, din vilja att ge värde till dina lyssnare är ditt viktigaste verktyg både för att nå̊ fram med budskapet och ta bort din nervositet.
 • Hur regisserar du dig själv för att skapa större trygghet och mer närvaro i mötet.
 • Du lär dig att ta fram ditt centrala budskap anpassat efter syfte och målgrupp.
 • Hur gör de allra bästa talarna? Bygg din presentation utifrån 7- stegsmodellen från ted.com som får lyssnaren att engageras och vilja lyssna hela vägen.
 • Du lär dig ta fram en inledning som väcker nyfikenhet.
 • Hur du hittar din relevanta story och framför den så rätt känsla kan kopplas ihop med budskapet.
 • Enkelt, begripligt och repeterbart. Addera tydligheten och använd ett språk som alla i rummet kommer förstå och har lättare att knyta an till.
 • Lär framföra utifrån ett stolpmanus där du kan prioritera kontakten med åhörarna.
 • Upplev hur ditt talspråk, tillskillnad mot ditt skriftspråk påverkar ditt naturliga berättande, din blick, dina gester och dynamiken.
 • Du får träna på en avslutning som får åhörarna att vilja agera på ditt budskap.