Öppna kurser

ISO 27001 - Informationssäkerhet

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om informationssäkerhet samt standarden ISO 27001. Under utbildningen går vi igenom kraven i standarden ISO 27001, olika typer av informationssäkerhetshot samt tillämpning av standarden i praktiken.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till deltagaren som vill ha grundläggande kunskaper om informationssäkerhet och tillämpning av standarden ISO 27001.

Förkunskaper

Inga  förkunskaper krävs.

Innehåll

  • Introduktion till informationssäkerhet
  • Olika typer av informationssäkerhetshot
  • Krav i ISO 27001 och tolkning av kraven
  • Övningar i att tolka och att tillämpa standarden i praktiken
  • Goda exempel
  • Kultur och engagemang på arbetsplatsen
  • Ledningssystemets röda tråd
  • Verktyg för förbättring
  • Integrering av system